Carta de Germán Rosales, Vicepresident i responsable de l’àrea de Salut de la Fundació Esportiva Grama.

La Junta Directiva reunida a l’Estadi amb totes les mesures pertinents garantint la seguretat sanitària.

Des de la FEG, amb el seu president Antonio Morales al capdavant, esperem que en aquesta època d’alerta sanitària la família de la Fundació estigui el millor possible i que la Salut ens acompanyi.

L’entitat, ha estat activa col·laborant amb diferents projectes solidaris com ha estat el banc d’aliments, refugis per a persones sense recursos o amb la parròquia per ajudar els menys afavorits a la pandèmia.

Ara, ja arribats a un punt de progressió del desconfinamiento i en el camí a la nova normalitat, part de la junta directiva i la direcció esportiva ens vam reunir fa uns dies per poder començar a planificar la temporada amb la intenció de que els nostres nens puguin incorporar-se amb les premisses que imposin les autoritats sanitàries i esportives amb les màximes garanties per a la seva salut i desenvolupament esportiu.

En aquesta primera reunió es va procedir a realitzar, a tots els que van estar-hi, el test serològic SARS-CoV-2 que va resultar negatiu en tots els presents. Es va restringir la presència a un nombre de 10 persones tal com ordena la llei vigent per a la Fase 1 en la qual es troba la nostra àrea sanitària. Es van prendre totes les mesures recomanades de distància de dos metres i utilitzant les màscaretes corresponents. La reunió es va realitzar a l’aire lliure a la terrassa avantsala del nostre Camp Municipal ja que no estem autoritzats a utilitzar les instal·lacions.

Des de la nostra entitat treballem perquè prop de 700 nens puguin reprendre la seva activitat esportiva amb les màximes garanties de salut i d’estructura esportiva.
Per això des de la nostra junta treballem des de la més absolutes garanties sanitàries per poder oferir al nostre Club una adaptació a la nova normalitat el menys traumàtica i amb les màximes garanties.

Atentament

Dr. German Rosales Calvo
Vicepresident Àrea de Salut de la FEG.

———————————————————————————-

Carta de Germán Rosales, Vicepresidente y responsable del área de salud de la Fundació Esportiva Grama.

Desde la FEG, con su presidente Antonio Morales al frente, esperamos que en esta época de alerta sanitaria la familia de la Fundació esté lo mejor posible y que la Salud nos acompañe.

La entidad, ha estado activa colaborando con diferentes proyectos solidarios como ha sido el banco de alimentos, refugios para personas sin recursos o con la parroquia para ayudar a los menos favorecidos en la pandemia.

Ahora, ya llegados a un punto de progresión del desconfinamiento y en el camino a la nueva normalidad parte de la junta directiva y la dirección deportiva nos reunimos hace unos días para poder empezar a planificar la próxima temporada con la intención de que nuestros niños puedan incorporarse con las premisas que impongan las autoridades sanitarias y deportivas con las máximas garantías para su salud y desarrollo deportivo.

En esta primera reunión se procedió a realizar a todos los que estuvieron en ella el test serologico SARS-CoV-2 que resultó negativo en todos los presentes. Se restringió la presencia a un número de 10 personas tal y como ordena la ley vigente para la Fase 1 en la que se encuentra nuestra área sanitaria. Se tomaron todas las medidas recomendadas de distancia de dos metros y utilizando las mascarillas correspondientes. La reunión se realizó al aire libre en la terraza antesala de nuestro Camp Municipal ya que no estamos autorizados a utilizar las instalaciones. Dada la situación y de cara a próximas reuniones ya sea de junta o con nuestros colaboradores queremos intentar disponer de la nuestra sede administrativa del estadio (Despachos) para no tener que utilizar instalaciones ajenas a nuestra entidad que puedan desatar suspicacias. Por este motivo se establecerá contacto con el ayuntamiento para poder acceder a ellas. El resto de la instalación, evidentemente, debe permanecer cerrada hasta que las autoridades permitan su uso.

Desde nuestra entidad trabajamos para que cerca de 700 niños puedan reanudar su actividad deportiva con las máximas garantías de salud y de estructura deportiva.

Por esto desde nuestra junta trabajamos desde la más absolutas garantías sanitarias para poder ofrecer a nuestro Club una adaptación a la nueva normalidad lo menos traumática y con las máximas garantías.

Atentamente

Dr. German Rosales Calvo

Vicepresidente Area de Salud de la FEG.

Por admin