Juanma Pons finalitza la seva etapa d’entrenador del primer equip de la Fundació Esportiva Grama. A l’esquena 69 partits dirigint els blaus, l’entrenador que més, i un ascens de Primera Catalana a Tercera Divisió.

Amb la Grama consolidada a Tercera i camí de la que serà la tercera temporada consecutiva a la categoria, la quarta de la història.

Es va acomiadar al costat del seu president Antonio Morales, i en presència de múltiples personalitats del club.

Juanma Pons: “En primer lloc ja fa dues temporades i mitja em va trucar Antonio Morales per entrenar la Grama. Estàvem a Primera Catalana, sisens a 8 punts del Vic que era segon. Estava molt difícil pujar a Tercera Divisió, però vam fer un gran treball i aconseguim l’ascens.

Dos anys després marxo d’aquí amb la consciència d’haver complert i aconseguir consolidar l’equip a Tercera.

Vull agrair a Antonio com a president, a Manolo García, i els membres de la junta Francesc, Encarni, Iván, Iserte, Xavi Samper i José Manuel, entre d’altres. Agrair al meu cos tècnic al complet. A cadascun dels treballadors de la Grama, a Giovanna, el departament de premsa, etc. I per descomptat, a cadascun dels jugadors que he tingut a la meva disposició, tots han contribuït que passéssim de ser un equip de primera catalana a un de consolidat a Tercera. I no em vull deixar el meu agraïment a l’afició a tots aquells que han estat fidels. Vull esmentar Lee Redondo que amb les seves classes de karate ens ha ajudat a fomentar dins de l’equip importants valors. I agrair que ha portat amb la seva escola un gran ambient a la grada.

Vull desitjar molta sort a la Fundació Esportiva Grama d’ara endavant. Sempre serà casa meva. Vaig estar 4 anys de jugador a la UDA Gramenet amb el mateix president i aquests 2 anys i mig d’entrenador també amb Antonio ara a la FE Grama. Me’n vaig content d’haver viscut aquesta experiència, content d’haver format part de la història de la Fundació. He volgut sempre complir amb el meu deure professional, i he de dir que vivint una pandèmia que ha estat molt difícil per a tots els clubs, he tingut la sort de no perdre’m cap sol entrenament ni partit, d’estar sempre al peu del canó.»

Juanma Pons finaliza su etapa de entrenador del primer equipo de la Fundació Esportiva Grama. En sus espaldas 69 partidos dirigiendo a los azules, el entrenador que más, y un ascenso de Primera Catalana a Tercera División.

Con la Grama consolidada en Tercera y camino de la que será la tercera temporada consecutiva en la categoría, la cuarta de la historia.

Se despidió junto a su presidente Antonio Morales, y en presencia de múltiples personalidades del club.

Juanma Pons: «En primer lugar hace ya dos temporadas y media me llamó Antonio Morales para entrenar a la Grama. Estábamos en Primera Catalana, sextos a 8 puntos del Vic que era segundo. Estaba muy difícil subir a Tercera División, pero hicimos un gran trabajo y logramos el ascenso.

Dos años después me marcho de aquí con la conciencia de haber cumplido y conseguir consolidar al equipo en Tercera.

Quiero agradecer a Antonio como presidente, a Manolo García, y los miembros de la junta Francesc, Encarni, Iván, Iserte, Xavi Samper y José Manuel, entre otros. Agradecer a mi cuerpo técnico al completo. A cada uno de los trabajadores de la Grama, a Giovanna, el departamento de prensa, etc. Y por supuesto, a cada uno de los jugadores que he tenido a mí disposición, todos han contribuido a que pasáramos de ser un equipo de primera catalana a uno consolidado en Tercera. Y no quiero dejarme mi agradecimiento a la afición a todos aquellos que han sido fieles. Quiero mencionar a Lee Redondo que con sus clases de karate nos ha ayudado a fomentar dentro del equipo importantes valores. Y agradecer que ha traído con su escuela un gran ambiente a la grada.

Quiero desear mucha suerte a la Fundació Esportiva Grama de aquí en adelante. Siempre será mí casa. Estuve 4 años de jugador en la UDA Gramenet con el mismo presidente y estos 2 años y medio de entrenador también con Antonio ahora en la FE Grama. Me voy contento de haber vivido esta experiencia, contento de haber formado parte de la historia de la Fundació. He querido siempre cumplir con mi deber profesional, y debo decir que viviendo una pandemia que ha sido muy difícil para todos los clubes, he tenido la suerte de no perderme ningún solo entrenamiento ni partido, de estar siempre al pie del cañón.»

Por admin