La Junta Directiva de la Fundació Esportiva Grama vol comunicar el cessament de Juan Camilo  Vázquez com a tècnic del Primer Equip.

Per tots nosaltres, però en especial pel nostre President, és una decisió difícil perquè valorem la feina que ha desenvolupat Camilo a la nostra Entitat i per l’estima personal que ha despertat en tots nosaltres.

Encara així creiem que l’equip necessita un canvi de dinàmica i a dins d’un vestidor la figura de l’entrenador és la més dèbil i la primera sobre la que recau la responsabilitat en aquestes situacions.

Repetim que no és una decisió fàcil per cap dels membres d’aquesta Junta Directiva però sempre intentem buscar el millor pel nostre club. Així, li desitgem molta sort a Juan Camilo Vázquez en el seu futur perquè creiem que la mereix i perquè sabem que és un gran professional.

Pel que fa al seu substitut a la banqueta, aclarim que no hi ha cap decisió al respecte, que la Direcció Esportiva està buscant un perfil determinat i que quan es trobi la persona indicada, des de la nostra web oficial, ho comunicarem.

——————————————————————————————————————–

La Junta Directiva del Fundació Esportiva Grama quiere comunicar el cese de Juan Camilo Vázquez como técnico del Primer Equipo.

Para todos nosotros, pero en especial para nuestro Presidente, es una decisión difícil  porque valoramos el trabajo que ha realizado Camilo en nuestra Entidad y por la estima personal que ha despertado en todos nosotros.

Aún así creemos que el equipo necesita un cambio de dinámica y dentro de un vestuario la figura del entrenador es la más débil y la primera sobre la que recae la responsabilidad en estas situaciones.

Repetimos que no es una decisión fácil para ninguno de los miembros de esta Junta  pero siempre intentamos buscar lo mejor para nuestro Club. Así, le deseamos mucha suerte a Juan Camilo Vázquez en su futuro porque creemos que la merece y porque sabemos que es un gran profesional.

Por lo que respecta a su sustituto en el banquillo, aclaramos que no hay ninguna decisión al respecto, que la Dirección Deportiva está buscando un perfil determinado y que cuando encontremos a la persona indicada, desde nuestra web oficial, lo comunicaremos.

Por admin