La tarda del dilluns 22 de novembre la Fundació Esportiva Grama va rebre la visita de l’Anna Caula i Paretas, Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física. Rebuda al Nou Municipal de la Grama pel President, Antonio Morales, acompanyat dels Vicepresidents Manolo García, Germán Rosales i Francesc Sánchez, i del Delegat federatiu Diego Luque juntament amb la resta de la Junta i cos tècnic.

A aquesta visita també hi van acudir Mireia González (Tinenta d’Alcaldessa d’Esport i Educació), Daniel Salgado (Regidor d’Esports de Santa Coloma) i Sam Núñez (Regidor d’ERC Gramenet).

Primerament va parlar amb l’entrenador de l’equip Inclusiu, Daniel Cabañas, que li va poder explicar com estan de contents i l’evolució diària. També va poder conèixer la plantilla del 1r equip, així com alguns jugadors del Juvenil A.

Durant la seva estada a l’estadi va poder anar coneixent de prop cada racó del projecte social de la Grama. Els més de 550 nens i nenes de diferents cultures que hi conviuen, la integració, les mesures penals alternatives (MPA) o les accions solidàries realitzades.

Anna també va visitar la part dedicada a la salut de la Fundació: amb la consulta del Dr. Germán Rosales, la sala del fisioterapeuta Rocky i el gimnàs on estaven en sessió de recuperació alguns jugadors al costat de Toni Rovira (preparador físic).

Ja a la gespa del Municipal de la Grama la Secretaria General d’Esport va poder veure els nostres joves gaudint. Jordi Martínez, Coordinador General, li va explicar entre altres coses el retorn del futbol femení. Els nois del futbol base i el juvenil femení la van poder conèixer de prop.

Anna Caula va tenir l’oportunitat de veure la nova disciplina que ha arribat a la Grama, el karate amb Lee Redondo com a director. A la gespa hi havia una zona exclusivament per al Karate Kyokushin Solidari. Finalment, va conèixer l’estudi de Grama Radio en actiu, així com les xarxes socials del club i Grama TV, i va tancar la visita al Bar Grama.

Anna Caula (Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física): «Avui he visitat una entitat que ens demostra tot allò que parlem del potencial de l’esport català. L’esport és una eina de transformació social i la Grama és un dels principals referents. Quan parlem d’oportunitats vol dir que les dones hem de tenir el mateix dret de fer esport, viure l’esport i ser referents. Quan parlem d’igualtat, és igualtat d’oportunitats siguis del barri que siguis, hagis nascut a la família que sigui o al territori que sigui, que tinguis el mateix dret de fer esport. I en aquest sentit, la Grama és un generador d’oportunitats i que comunitàriament és imprescindible.»

Antonio Morales (President Fundació Esportiva Grama): «Era necessari que la Secretària General d’Esports vingués per conèixer la feina que estem fent a la Grama tant per a Santa Coloma com per a la comarca. Crec que ho havia de veure ara que comença el seu mandat per així valorar aquest esforç que fem des de la nostra entitat. Avui hem parlat amb una persona que ha estat a l’esport d’elit però que va començar per equips modestos. Anna sap què és l’esport, per a què serveix i on arriba. Se n’ha anat de Santa Coloma contenta de la feina que realitzem.»

D’esquerra a dreta amunt: Diego Luque (Delegat Federatiu), Jordi Martínez (Coordinador General), Manolo García (Vicepresident), Roger Peris (Capità 1r equip), Anna Caula (Secretària General de’Esport), Lucas Antonicelli (Capità 1r equip), Sam Núñez (Regidor ERC Gramenet), Rafa Ortíz (Gerent d’Instal·lacions) i Germán Rosales (Vicepresident). D’esquerra a dreta a baix: Francesc Sánchez (Vicepresident), Lee Redondo (Director Karate Kyokushin Grama), Néstor García (Coordinador F11), Dani Salgado (Regidor d’Esports), Antonio Morales (President FE Grama), Mireia González (Tinenta d’Alcaldessa) i Eva De La Fuente (Responsable Escola).
Vacunarse es prevenir y luchar contra el coronavirus

En la tarde del lunes 22 de noviembre la Fundació Esportiva Grama recibió la visita de Anna Caula i Paretas, Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física. Recibida en el Nou Municipal de la Grama por el Presidente, Antonio Morales, acompañado de los Vicepresidentes Manolo García, Germán Rosales y Francesc Sánchez, y del Delegado federativo Diego Luque junto al resto de la Junta y cuerpo técnico.

A dicha visita también acudieron Mireia González (Tenienta de Alcaldesa de Deporte y Educación), Daniel Salgado (Concejal de Deportes de Santa Coloma) y Sam Núñez (Concejal de ERC Gramenet).

Primeramente habló con el entrenador del equipo Inclusivo, Daniel Cabañas, quien pudo explicarle lo contentos que están y la evolución diaria. También pudo conocer a la plantilla del 1r equipo, así como algunos jugadores del Juvenil A.

Durante su estancia en el estadio pudo ir conociendo de cerca cada rincón del proyecto social de la Grama. Los más de 550 niños y niñas de diferentes culturas que conviven, la integración, las medidas penales alternativas (MPA) o las acciones solidarias realizadas.

Anna también visitó la parte dedicada a la salud de la Fundació: con la consulta del Dr. Germán Rosales, la sala del fisioterapeuta Rocky y el gimnasio en donde estaban en sesión de recuperación algunos jugadores junto a Toni Rovira (preparador físico).

Ya en el césped del Municipal de la Grama la Secretària General d’Esport pudo ver a nuestros jóvenes disfrutando. Jordi Martínez, Coordinador General, le explicó entre otras cosas el regreso del fútbol femenino. Los chicos del fútbol base y el juvenil femenino pudieron conocerla de cerca.

Anna Caula tuvo la oportunidad de ver la nueva disciplina que ha llegado a la Grama, el karate con Lee Redondo como director. En el césped había una zona exclusivamente para el Karate Kyokushin Solidari. Por último, conoció el estudio de Grama Radio en activo, así como las redes sociales del club y Grama TV, y cerró su visita en el Bar Grama.

Anna Caula (Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física): «Hoy he visitado una entidad que nos demuestra todo aquello que hablamos del potencial del deporte catalán. El deporte es una herramienta de transformación social y la Grama es uno de los referentes principales. Cuando hablamos de oportunidades quiere decir que las mujeres tenemos que tener el mismo derecho hacer deporte, vivir el deporte y ser referentes. Cuando hablamos de igualdad, es igualdad de oportunidades seas del barrio que seas, hayas nacido en la familia que sea o en el territorio que sea, que tengas el mismo derecho de hacer deporte. Y en ese sentido la Grama es un generador de oportunidades y que comunitariamente es imprescindible.»

Antonio Morales (Presidente Fundació Esportiva Grama): «Era necesario que la Secretaria General d’Esports viniera para conocer el trabajo que estamos haciendo en la Grama tanto para Santa Coloma como para la comarca. Creo que tenía que verlo ahora que empieza su mandato para así valorar ese esfuerzo que hacemos desde nuestra entidad. Hoy hemos hablado con una persona que ha estado en el deporte de élite pero que empezó por equipos modestos. Anna sabe lo que es el deporte, para que sirve y a donde se llega. Se ha marchado de Santa Coloma contenta del trabajo que realizamos.»

Por admin