Els membres de la Fundació Esportiva Grama reben el guardó. D’esquerra a dreta: Pere Sust, Diego Luque, José Iserte, Antonio Morales, J. Luís Rodríguez, Daniel Borrallo i Gerard Figueras.

La Fundació Esportiva Grama rep una menció especial en els Guardons de l’Esport.

– DBC – L’antiga fàbrica Damm va ser l’escenari escollit per la Fundació Catalana per l’esport per la celebració de la 3ª edició dels guardons de l’esport.

El President de la Fundació Catalana per l’esport, Pere Sust, va obrir l’acte presentant al jurat que va escollir als guanyadors i explicant quines son les principals tasques de l’Entitat que presideix. A més del concurs i organització dels guardons de l’esport, la Fundació CAT Esport està molt present en l’esport català i organitza també “la ciutat catalana de l’esport”.

Amb la finalització del discurs inaugural, “Peiu”, el presentador de l’acte, va donar pas a l’entrega dels guardons.  Un  total de 26 Entitats van rebre el seu merescut guardó. Per donar agilitat a l’acte, l’entrega es va dividir en sis categories: Valors de l’esport; Foment i difusió dels hàbits esportius; Educació i esport de lleure; Igualtat d’oportunitats, integració i cohesió social; Patrocini i mecenatge; I esport català al Mon.

Entre les premiades, prestigioses entitats i iniciatives de l’esport català com Esport Global, Uniruncat, la granja escola, Creu Roja Manresa, el Club Bàsquet Torelló, la Fundació Damm, la Volta ciclista a Catalunya o el Rally Catalunya Costa Brava van rebre el seu guardó de mans dels diferents patrons de la Fundació i alguns membres del jurat.

Però el moment més emocionant estava encara per arribar. Una vegada lliurats tots els guardons, era l’hora de fer menció especial a dos entitats amb una tasca social important en les seves respectives besants.

La primera menció especial va ser pel Gimnàs social Sant Pau que treballa amb persones en risc d’exclusió social per tal d’emprar l’esport com a eina d’inclusió.

I finalment, l’últim guardó de la nit va ser per la Fundació Esportiva Grama. De la mà del Secretari General d’esports, Gerard Figueras, el nostre President, Antonio Morales, i la seva Junta Directiva, acompanyats pel regidor colomenc José Antonio Rodríguez, van rebre el guardó per la tasca realitzada amb els nens i joves de Santa Coloma de Gramenet.

Tot un  autèntic luxe per la nostra Entitat rebre aquest reconeixement, però més encara escoltar el discurs de cloenda de Gerard Figueras fent referència constant a la nostra institució, als nostres valors i al treball  que fa per la ciutat de Santa Coloma el nostre President i el seu equip.

Ja llueix a les vitrines de l’Estadi el guardó de l’esport català 2019 i, des de la Fundació Esportiva Grama, només tenim paraules d’agraïment per  tots els que ho han fet possible. Des d’aquells que s’hi deixen hores per tal que tots els nostres projectes socials i esportius surtin endavant fins a aquelles autoritats, encapçalades pel Secretari General d’Esports i pel President de la Fundació CAT Esport i tot el jurat que han cregut adient donar el reconeixement a la nostra tasca.

En nom de tots i per tots vosaltres: gràcies i enhorabona!!

[divider]

Todos los galardonados en «els guardons de l’esport»

La Fundació Esportiva Grama recibe una mención especial en los Galardones del Deporte.

– DBC – La antigua fábrica Damm fue el escenario escogido por la Fundació Catalana per l’esport para la celebración de la 3ª edición de los galardones del deporte.

El Presidente de la Fundació Catalana per l’esport, Pere Sust, abrió el acto presentando al jurado que escogió a los ganadores y explicando cuáles son las principales tareas de la Entidad que preside. Además del concurso y organización de los galardones del deporte, la Fundació CAT Esport está muy presente en el deporte catalán y organiza también «la ciudad catalana del deporte».

Con la finalización del discurso inaugural, «Peius», el presentador del acto, dio paso a la entrega de los galardones. Un total de 26 Entidades  recibieron su merecido galardón. Para dar agilidad al acto, la entrega se dividió en seis categorías: Valores del deporte; Fomento y difusión de los hábitos deportivos; Educación y deporte de ocio; Igualdad de oportunidades, integración y cohesión social; Patrocinio y mecenazgo; Y deporte catalán al Mon.

Entre las premiadas, prestigiosas entidades e iniciativas del deporte catalán como Deporte Global, Uniruncat, la Granja escola, Cruz Roja Manresa, el Club Baloncesto Torelló, la Fundación Damm, la Vuelta ciclista a Catalunya o el Rally Catalunya Costa Brava, recibieron el su galardón de manos de los diferentes patrones de la Fundación y algunos miembros del jurado.

Pero el momento más emocionante estaba aún por llegar. Una vez entregados todos los galardones, era la hora de hacer mención especial a dos entidades con una labor social importante en sus respectivas labores.

La primera mención especial fue para el Gimnasio social San Pau que trabaja con personas en riesgo de exclusión social con el fin de emplear el deporte como herramienta de inclusión.

Y finalmente, el último galardón de la noche fue para la Fundació Esportiva Grama. De la mano del Secretari General d’Esport, Gerard Figueras, nuestro Presidente, Antonio Morales, y su Junta Directiva, acompañados por el concejal colomense José Antonio Rodríguez,  recibieron el galardón por la labor realizada con los niños y jóvenes de Santa Coloma de Gramenet.

Todo un auténtico lujo para nuestra Entidad recibir este reconocimiento, pero más aún escuchar el discurso de clausura de Gerard Figueras haciendo referencia constante a nuestra institución, a nuestros valores y al trabajo que hacen por la ciudad de Santa Coloma nuestro Presidente y su equipo.

Ya luce en las vitrinas del Estadio el galardón del deporte catalán 2019 y, desde la Fundació Esportiva Grama, sólo tenemos palabras de agradecimiento para todos los que lo han hecho posible. Desde aquellos que se dejan horas para que todos nuestros proyectos sociales y deportivos salgan adelante hasta aquellas autoridades, encabezadas por el Secretari General d’Esport y por el Presidente de la Fundació CAT Esport y todo el jurado que han creído adecuado dar el reconocimiento a nuestra labor.

En nombre de todos y para todos vosotros: gracias y enhorabuena !!

Por admin