Comunicat de la Fundació Esportiva Grama:

Davant les informacions que ens arriben de l’alcaldia de Santa Coloma de Gramenet sobre l’èxit de les converses mantingudes pel consistori i el CatSalut a fi de retornar a Santa Coloma el servei de Maternitat, la nostra entitat vol manifestar que:

– Hem decidit despenjar la pancarta reivindicativa que es va penjar al voladís de la tribuna del nostre estadi i procedir al seu emmagatzematge.

– Felicitar les autoritats locals per la seva reeixida gestió.

– Lamentar haver arribat a l’extrem de veure’s obligat a fer aquesta protesta, però recordar que sempre estarem al capdavant i donant suport a aquelles iniciatives de la ciutadania que ho mereixin i, com ha quedat palès, aquesta ho valia.

Santa Coloma de Gramenet, a 25 de maig de 2021.

Comunicado de la Fundació Esportiva Grama:

Ante las informaciones que nos llegan de la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet sobre el éxito de les conversaciones mantenidas por el consistorio y el CatSalut a fin de devolver a Santa Coloma el servicio de Maternidad, nuestra entidad quiere manifestar que:

– Hemos decidido descolgar la pancarta reivindicativa que se colgó en el voladizo de la tribuna de nuestro estadio para proceder a su almacenaje.

– Felicitar a las autoridades locales por el éxito obtenido en esta gestión.

– Lamentar haber llegado al extremo de verse obligado a efectuar esta protesta, pero recordar que siempre estaremos al frente y dando respaldo a aquellas iniciativas de la ciudadanía que lo merezcan i, como ha quedado demostrado, esta lo merecía.

Santa Coloma de Gramenet, a 25 de mayo de 2021.

Por admin