A partir del proper 1 de desembre, la nova disciplina de la Fundació Esportiva Grama, el Karate Kyokushin Solidari, realitzarà al Nou Municipal una sèrie d’activitats amb els nostres equips Inclusius.

Seguint la filosofia del club, ia través del director Lee Redondo, faran classes periòdiques on coneixeran els beneficis de les arts marcials per a la salut. Una eina integradora. Classes adreçades a persones amb discapacitats físiques o psíquiques on es vol potenciar les aptituds dels participants.

El centre col·laborador: la Fundació Sique se’n beneficiarà del Karate Inclusiu. És possible que s’uneixin nous centres per donar més cobertura i que siguin més les persones que puguin gaudir d’aquesta activitat.

És un projecte que en el passat (Can Peixauet Karate Kyokushin) va rebre diversos premis a Millor Projecte de Cohesió Social i Integració.

Presentació del Karate Inclusiu amb el nostre President, Antonio Morales, el Director Lee Redondo i representants de l’Equip Inclusiu amb l’entrenador Daniel Cabañas.

A partir del próximo 1 de diciembre la nueva disciplina de la Fundació Esportiva Grama, el Karate Kyokushin Solidario, realizará en el Nou Municipal una serie de actividades con nuestros equipos Inclusivos.

Siguiendo la filosofía del club, y a través del director Lee Redondo, realizarán clases periódicas donde conocerán los beneficios de las artes marciales para la salud. Una herramienta integradora. Clases dirigidas a personas con discapacidades físicas o psíquicas donde se desea potenciar las aptitudes de los participantes.

El centro colaborador: la Fundació Sique se beneficiará del Karate Inclusivo. A ellas es posible que se unan nuevos centros para dar mayor cobertura y que sean más las personas que puedan disfrutar de esta actividad.

Se trata de un proyecto que en el pasado (Can Peixauet Karate Kyokushin) recibió varios premios a Mejor Proyecto de Cohesión Social e Integración.

Por admin