Escola “A” – Trinitat

Partit bastant disputat, amb una forta calor i com a locals en els Oliveras.
Tant l’inici com el desenvolupament del joc va ser aparellat, però els de la Escuelita “A” van aconseguir superar mitjançant combinacions i un bon bloc conjunt a la defensa de Trinidad, una vegada iniciada la segona meitat.

Destacar els valors que en cada partit mostren els nostres petits. Tant si guanyen com si perden, sempre tenen dibuixada un somriure en la boca. I això és el més bonic que ens deixa aquest esport.


Canyelles – Escola “B” 

Els petits de la Escoleta “B” van jugar de visitants el passat cap de setmana.

Un partit que va ser vibrant i molt parell entre els dos equips, des del principi fins al final. Novament es veuen els valors que tenen els més petitons de la grama. La voluntat i l’esforç van ser immensurables davant la forta calor.

Un excel·lent treball en equip!


Escuela “A” – Trinidad

Partido bastante disputado, con un fuerte calor y como locales en les Oliveras. Tanto el inicio como el desarrollo del juego fue emparejado, pero los de la Escuelita “A” lograron superar mediante combinaciones y un buen bloque conjunto a la defensa de Trinidad, una vez iniciada la segunda mitad.

Destacar los valores que en cada partido muestran nuestros pequeños. Tanto si ganan como si pierden, siempre tienen dibujada una sonrisa en la boca. Y esto es lo más bonito que nos deja este deporte.


Canyelles – Escuela “B” 

Los pequeños de la Escuelita “B” jugaron de visitantes el pasado fin de semana. 

Un partido que fue vibrante y  muy parejo entre los dos equipos, desde el principio hasta el final. Nuevamente se ven los valores que tienen los más pequeñitos de la grama. La voluntad y el esfuerzo fueron inmensurables ante el fuerte calor.

¡Un excelente trabajo en equipo!