XX edició del Trofeu esportiu per a la inclusion social dels CAEM Club la Masia

 

Inclusiu:

El passat 25 d’abril es va celebrar, al Complex Esportiu Torribera, la XX edició del Trofeu esportiu per a la inclusion social dels CAEM Club la Masia. Des de 1999 es porta desenvolupant aquest acte com a símbol a la igualtat d’oportunitats per a les persones amb dificultats de salut mental. Durant aquests anys han participat més de 25 equips de diferents comunitats (Madrid, Saragossa, la Rioja, …) i Itàlia. Aquest any el lema del Trofeu era la gratitud que és el valor que s’ha volgut transmetre. Per a l’organització, l’esport és un instrument, vehicle i mètode per facilitar que les persones més vulnerabñes i amb majors barreres de participació puguin ser part de la comunitat, d’un grup social, d’un projecte de vida …, en definitiva, aquest esdeveniment pretén ser un espai de pertinença. En aquesta edició s’ha comptat amb les entitats de AREP, Cerdanyola, Sant Joan de Déu de Cornella , Osanament, SRC Manresa, SRC Terrassa, Poliesportiva 2001 (Itàlia), el Club la Masia i la Fundació Grama. El format no tenia un únic vencedor ja que no era classificatori, sinó que es premiaven els valors de l’esport. Els actes de cloenda van ser realitzats per l’alcaldessa i diferents membres del govern municipal, els responsables del complex, els directors dels CAEM i procés de RHB psicosocial i les famílies.

El pasado 25 de abril se celebró, en el Complejo Deportivo Torribera, la XX edición del Trofeo deportivo para la inclusion social de los CAEM Club la Masia. Desde 1999 se lleva desarrollando este acto como símbolo a la igualdad de oportunidades para las personas con dificultades de salud mental. Durante estos años han participado más de 25 equipos de diferentes comunidades (Madrid, Zaragoza, la Rioja,…) e Italia . Este año el lema del Trofeo era la gratitud que es el valor que se ha querido transmitir. Para la organización, el deporte es un instrumento, vehículo y método para facilitar que las personas más vulnerabñes y con mayores barreras de participación puedan ser parte de la comunidad, de un grupo social, de un proyecto de vida…,en definitiva, este evento pretende ser un espacio de pertenencia. En esta edición se ha contado con las entidades de Arep, Cerdanyola, San Joan de Deu de Cornella, Osanament, SRC Manresa, SRC Terrassa, Poliesportiva 2001 (italia), el Club la Masia y la Fundació Grama. El formato no tenia un único vencedor ya que no era clasificatorio, sino que se premiaban los valores del deporte. Los actos de clausura fueron realizados por la alcaldesa y diferentes miembros del Gobierno municipal, los responsables del complejo, los directores de los CAEM y proceso de RHB psicosocial y las familias.

Enlace de las fotos del torneo.

https://photos.app.goo.gl/jEvd7wafRPdu59co7