Des d’avui, 9 de setembre de 2020, i a través de diverses reunions amb les Autoritats hem modificat alguns aspectes del protocol per poder permetre als familiars accedir a l’Estadi mentre els jugadors i jugadores entrenen.

Per arribar a aquesta millora, els familiars que accedeixin a l’Estadi i a les Oliveres, hauran de realitzar dos simples gestions mitjançant dos enllaços que us facilitem:

  1. Declaració de responsabilitat on tots garantirem que no hem tingut cap símptoma del COVID-19 i que si donem positiu en els pròxims dies ho comunicarem a l’Entitat.

https://whataform.com/S00CE9C1599654541/declaracioresponsablepublic

2. Petició d’accés a les instal·lacions. Hem de tenir un control absolut sobre qui entra a les nostres instal·lacions i per aquest motiu en aquest segón enllaç s’han de registrar totes aquelles persones que vulguin accedir.

https://whataform.com/S00CE9C1599654541/entradacampfegrama

Cal fer captura de pantalla del tràmit realitzat i ensenyar-ho a l’entrada quan volgueu accedir a les nostres instal·lacions, tant si es tracta d’un entrenament com si voleu veure un partit.

Pel que fa als jugadors i personal de l’entitat (Directius, entrenadors, empleats i voluntaris) han de clicar en aquest altre enllaç on declararan la seva activitat i la seva responsabilitat: https://forms.gle/3d4RsJbzCvKjnRim7

En aquest cas no es genera cap correu electrònic i podreu accedir a les instal·lacions previa comprovació de la temperatura corporal per part dels conserges.

Insistim en que son gestions que poden resultar incòmodes però creiem que és la millor manera d’assegurar la salut de tots els que conformem aquesta gran família. Les modificacions del protocol, i tota la seva gestió, son fruit del treball de molta gent que estudia les opcions i només amb la intenció de garantir la nostra seguretat sanitària.

Però no ho podem fer sols. Necessitem la col·laboració de tots vosaltres per mantenir el nostre protocol. Us demanem encaridament que el respecteu però també que preveniu les incomoditats. Si podeu, ja que us ho facilitem amb antelació i  de manera telemàtica, realitzeu les gestions amb els enllaços des de casa, de manera que quan arribeu a la porta pugueu ensenyar els correus, prendre la temperatura i accedir. Així evitarem aglomeracions innecessàries i ens ajudareu a mantenir la distància de seguretat en tot moment.

Com bé sabeu, la tasca de tots els que treballem a la Fundació Esportiva Grama és una tasca destinada a la formació de persones i futbolistes. Nosaltres no som policies que hem de controlar l’aplicació del protocol. Per això fem una crida al sentit comú, a la responsabilitat de tots per tal de respectar les mesures de manera cívica.

El nostre pla integral de seguretat sanitària pretén mantenir controlat el virus a dins de les nostres instal·lacions. Som conscients que aconseguir-ho al 100% és molt difícil i que no hem d’aixecar la guàrdia. Si compartim la responsabilitat amb vosaltres podrem anar donant passos endavant, de mica en mica, evitant certes incomoditats i avançant quan sapiguem que tenim la situació controlada.

Tot el personal de la nostra Entitat està a la vostra disposició per poder solucionar els dubtes que tingueu. Si tots seguim el protocol i mantenim les mesures, estarem garantint la seguretat sanitària de tots els que conformem la nostra Fundació. Gràcies per la vostra col·laboració i no oblideu que, tots junts, ens en sortirem.

PODEU LLEGIR EL PROTOCOL SENCER CLICANT AQUÍ.

———————————————————————-

Desde hoy, 9 de septiembre de 2020, y a través de diversas reuniones con las Autoridades hemos modificado algunos aspectos del protocolo para poder permitir a los familiares acceder al Estadio mientras los jugadores y jugadoras entrenan.

Para llegar a esta mejora, los familiares que accedan al Estadio y a las Oliveras, deberán realizar dos simples gestiones mediante dos enlaces que os facilitamos:


1) Declaración de responsabilidad donde todos garantizaremos que no hemos tenido ningún síntoma de Covid-19 y que si damos positivo en los próximos días lo comunicaremos a la Entidad.

https://whataform.com/S00CE9C1599654541/declaracioresponsablepublic


2) Petición de acceso a las instalaciones. Debemos tener un control absoluto sobre quién entra en nuestras instalaciones y de ahí que en este segundo enlace se registrarán todas aquellas personas que quieran acceder.

https://whataform.com/S00CE9C1599654541/entradacampfegrama

Haced una captura de pantalla cada una de las gestiones y la enseñáis en la entrada cuando queráis acceder a nuestras instalaciones, tanto si se trata de un entrenamiento como si deseáis ver un partido.

En cuanto a los jugadores y personal de la entidad (Directivos, entrenadores, empleados y voluntarios) tenéis que hacer clic en este otro enlace donde declararéis vuestra actividad y vuestra responsabilidad: https://forms.gle/3d4RsJbzCvKjnRim7
En este caso no se genera ningún correo electrónico y podréis acceder a las instalaciones previa comprobación de la temperatura corporal por parte de los conserjes.

Insistimos en que son gestiones que pueden resultar incómodas pero creemos que es la mejor manera de asegurar la salud de todos los que conformamos esta gran familia. Las modificaciones del protocolo, y toda su gestión, son fruto del trabajo de mucha gente que estudia las opciones y sólo con la intención de garantizar nuestra seguridad sanitaria.


Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos la colaboración de todos vosotros para mantener nuestro protocolo. Rogamos encarecidamente que se respete pero también que prevengamos las incomodidades. Si podéos, ya que os lo facilitamos con antelación y de manera telemática, realicéis las gestiones con los enlaces desde casa, para que al llegar a la puerta podáis enseñar los correos, tomaros la temperatura y acceder. Así evitaremos aglomeraciones innecesarias y nos ayudaréis a mantener la distancia de seguridad en todo momento.


Como bien sabéis, la tarea de todos los que trabajamos en la Fundació Esportiva Grama es una tarea destinada a la formación de personas y futbolistas. Nosotros no somos policías que tenemos que controlar la aplicación del protocolo. Por ello hacemos un llamamiento al sentido común, a la responsabilidad de todos para respetar las medidas de manera cívica.


Nuestro plan integral de seguridad sanitaria pretende mantener controlado el virus dentro de nuestras instalaciones. Somos conscientes de que conseguirlo al 100% es muy difícil y que no tenemos que levantar la guardia. Si compartimos la responsabilidad con vosotros podremos ir dando pasos adelante, poco a poco, evitando ciertas incomodidades y avanzando cuando sepamos que tenemos la situación controlada.

Todo el personal de nuestra Entidad está a su disposición para poder solucionar las dudas que tenga. Si todos seguimos el protocolo y mantenemos las medidas, estaremos garantizando la seguridad sanitaria de todos los que conformamos nuestra Fundación. Gracias por vuestra colaboración y no olvidéis que, todos juntos, vamos a salir.

PODÉIS LEER EL PROTOCOLO COMPLETO CLICANDO AQUÍ

Por admin