Marc Alegre (Coordinador F7): «La Grama té molt potencial»

03/08/2021

La FE Grama ha fet canvis en la coordinació, i avui presentem a un dels nous integrants. Marc Alegre és el nou Coordinador del Futbol 7 de la Fundació Esportiva Grama.

– Quina és la teva trajectòria?

– Acabo de fer 41 anys i porto vinculat al futbol un total de 25 entre entrenador, coordinador i director esportiu. Vaig començar amb 16 anys quan era encara jugador en l’equip del meu barri, l’Alzamora. Vaig coincidir allà amb Julián Cuevas que em va portar a la UDA Gramenet, on vaig estar tres anys i vaig coincidir amb el president.

Després vaig haver de deixar aquestes funcions perquè no podia combinar-les amb ser jugador i amb 23 anys vaig tornar a aquesta parcel·la sent entrenador del Badalona. Els últims 16 anys els he passat entre Júpiter i Europa. Vaig estar 10 anys a l’Europa i 6 a Júpiter, realitzant diferents funcions.

– Com arribes a la Grama?

– A través de Dani Anguita, tots dos ens coneixem del tema coordinadors i tenim una certa amistat. Es va assabentar una mica de la situació que tenia al club i em va preguntar pel present i futur. A la fin Dani li va comentar a Jordi Martínez qui de seguida em va cridar interessant-se en la meva incorporació. Crec que va ser tot molt senzill.

– Què esperes d’aquesta etapa?

– Espero donar-li un salt qualitatiu. Pel que fa a volum de nens si hi ha però crec que el treball qualitatiu que podem fer, no només en alevins i benjamins on ja es veu, és des de l’escola. Establir una mica d’ordre, dividir els grups perquè els entrenadors puguin arribar ja que són nens molt petits i de vegades en grups molt nombrosos és complicat arribar i mantenir un cert d’ordre i infraestructura. Donar més qualitat i que siguin la base per al que ha de ser prebenjamí. Ja tenint estructurat el treball des d’escola és més fàcil estructurar prebenjamí, benjamí i aleví.

– Què diries de la Fundació Esportiva Grama?

– La Grama té molt potencial, és un club gran i també crec que té part dels fonaments de la UDA Gramenet. Crec que podem arribar al que es va fer en el seu dia perquè hi ha mitjans i estructures per fer-ho possible.

– Benvingut i molta sort!

La FE Grama ha realizado cambios en la coordinación, y hoy presentamos a uno de los nuevos integrantes. Marc Alegre es el nuevo Coordinador del Fútbol 7 de la Fundació Esportiva Grama.

– ¿Cuál es tú trayectoria?

– Acabo de cumplir 41 años y llevo vinculado al fútbol un total de 25 entre entrenador, coordinador y director deportivo. Comencé con 16 años cuando era todavía jugador en el equipo de mi barrio, el Alzamora. Coincidí allí con Julián Cuevas que me llevó a la UDA Gramenet, donde estuve tres años y coincidí con el presidente.

Después tuve que dejar esas funciones porqué no podía combinarlas con ser jugador y con 23 años regresé a esa parcela siendo entrenador del Badalona. Los últimos 16 años los he pasado entre Júpiter y Europa. Estuve 10 años en el Europa y 6 en Júpiter, realizando diferentes funciones.

– ¿Cómo llegas a la Grama?

– A través de Dani Anguita, ambos nos conocemos del tema coordinadores y tenemos una cierta amistad. Se enteró un poco de la situación que tenía en el club y me preguntó por el presente y futuro. Al final Dani le comentó a Jordi Martínez quien enseguida me llamó interesándose en mi incorporación. Creo que fue todo muy sencillo.

– ¿Qué esperas de esta etapa?

– Espero darle un salto cualitativo. En cuanto a volumen de niños si hay pero creo que el trabajo cualitativo que podemos hacer, no solo en alevines y benjamines donde ya se ve, es desde la escuela. Establecer un poco de orden, dividir los grupos para que los entrenadores puedan llegar ya que son niños muy pequeños y a veces en grupos muy numerosos es complicado llegar y mantener un cierto de orden e infraestructura. Dar más calidad y que sean la base para lo que tiene que ser prebenjamín. Ya teniendo estructurado el trabajo desde escuela es más fácil estructurar prebenjamín, benjamín y alevín.

– ¿Qué dirías de la Fundació Esportiva Grama?

– La Grama tiene mucho potencial, es un club grande y también creo que tiene parte de los cimientos de la UDA Gramenet. Creo que podemos llegar a lo que se hizo en su día porqué hay medios y estructuras para hacerlo posible.

¡Bienvenido y mucha suerte!