La Grama sol·licita la regularització federativa de la KL

19/08/2023

Perquè el futbol català no sigui perjudicat, la FE Grama va demanar la regularització federativa de competicions de nova creació com Kings League. L’escrit de la Grama (7-8) va arribar a estaments com el CSD o la Secretaria General de l’Esport, a més de la FCF i la RFEF.

Després de la publicació el passat7 d’agost d’una carta per la FEG, la qual es va fer extensiva a la FCF, RFEF, Secretaria General de l’Esport, CSD i la majoria de clubs albergats a les federacions tant territorials com estatals, s’ha obtingut una reacció per part dels esmentats estaments al màxim nivell per analitzar el problema i buscar-hi una solució evitant el perjudici del futbol territorial i de la base emparats en les seves federacions corresponents.

Aquesta reivindicació de la FEG ha promogut una resposta per part de tots els organismes esmentats. En conseqüència, el president de la FCF Sr. Joan Soteras ha convocat al president de la FEG Sr. Antonio Morales a una reunió per tractar el greu perjudici que els fets relatats a la carta poden suposar per al futbol territorial.

També caldrà aclarir si la Mutualitat de la FCF està sent utilitzada per aquestes entitats privades de manera fraudulenta.

Per tot el que hem exposat, la FEG a través del seu president Antonio Morales va sol·licitar una assemblea extraordinària, es va dirigir a tots els estaments esmentats i va posar en antecedents a tots els clubs no professionals pels possibles perjudicis derivats de la ingerència de competicions privades en el desenvolupament de les competicions federatives en no estar legislats els seus fitxatges i baixes.

Junta Directiva de la FEG

Reunió dels presidents d’àmbit nacional dels equips catalans amb el president de la RFEF Luis Rubiales i el president de la FCF Joan Soteras.
Antonio Morales, preguntant durant la reunió de presidents catalans d’equips d’àmbit nacional.

Para que el fútbol catalán no siga siendo perjudicado, la FE Grama pidió la regularización federativa de competiciones de nueva creación como la Kings League. El escrito de la Grama (7-8) llegó a estamentos como el CSD o la Secretaría General del Deporte, además de la FCF y la RFEF.

Tras la publicación el pasado 7 de Agosto de una carta por la FEG, la cuál se hizo extensiva a la FCF, RFEF, Secretaria General de l’Esport, CSD y a la mayoría de clubs albergados en las federaciones tanto territoriales como estatales, se ha obtenido una reacción por parte de dichos estamentos al máximo nivel para analizar el problema y buscar una solución al mismo evitando el perjuicio del fútbol territorial y de la base amparados en sus correspondientes federaciones.

Esta reivindicación de la FEG ha promovido una respuesta por parte de todos los organismos citados. En consecuencia, el presidente de la FCF Sr. Joan Soteras ha convocado al presidente de la FEG Sr. Antonio Morales a una reunión para tratar el grave perjuicio que los hechos relatados en la carta pueden suponer para el fútbol territorial.

También se deberá aclarar si la Mutualidad de la FCF está siendo utilizada por estas entidades privadas de manera fraudulenta.

Por todo lo expuesto, la FEG a través de su presidente Antonio Morales solicitó una asamblea extraordinaria, se dirigió a todos los estamentos mencionados y puso en antecedentes a todos los clubs no profesionales por los posibles perjuicios derivados de la injerencia de competiciones privadas en el desarrollo de las competiciones federativas al no estar legislados sus fichajes y bajas.

Junta Directiva de la FEG