Dossier informatiu de la FE Grama

02/01/2023

El 2022 ja és història i comencem un nou any, el 2023, amb la intenció de continuar creixent com a club i realitzant totes les accions socials que calguin. Ha estat un any difícil, però esperem que aquest que acaba de començar ens porti moltes alegries arrel del futbol que tant ens agrada a tots.

En aquest article deixem adjunt el dossier informatiu de la Fundació Esportiva Grama de l’any 2022. Perquè el nostre club va molt més enllà del futbol, realitza moltíssimes activitats i està completament vinculat al món social, on destaquen accions com l’enviament de material a l’Àfrica entre d’altres. Aquest juliol farem 10 anys i els nostres valors segueixen sent els mateixos que aleshores, com queda ben reflectit en cada acte que realitza la Fundació Esportiva Grama.

El 2022 ya es historia y empezamos un nuevo año, el 2023, con la intención de seguir creciendo como club y realizando todas las acciones sociales necesarias. Ha sido un año difícil, pero esperamos que este que acaba de empezar nos traiga muchas alegrías a raíz del fútbol que tanto nos gusta a todos.

En este artículo dejamos adjunto el dossier informativo de la Fundación Deportiva Grama del año 2022. Porque nuestro club va mucho más allá del fútbol, ​​realiza muchísimas actividades y está completamente vinculado al mundo social, donde destacan acciones como el envío de material a África. Este julio cumpliremos 10 años y nuestros valores siguen siendo los mismos que entonces, como queda bien reflejado en cada acto que realiza la Fundació Esportiva Grama.