Dani Anguita torna a casa

06/05/2024

Parlem amb Dani Anguita, que ja va estar al club anteriorment i ara torna per ser el nou coordinador de Futbol 11.

Quina serà la teva tasca?

La meva tasca serà la de coordinador de F11.

Ja vas estar anteriorment a la Grama, és un retorn, com s’ha gestat? Feliç de tornar a casa?

Sí, estic feliç de tornar a la que considero casa meva, molt content de tornar. Vinc a la FE Grama en un exercici de responsabilitat i lleialtat cap a Antonio Morales que sempre s’ha portat genial amb mi. Sento i vull que aquest club creixi i estic segur que així serà.

Durant aquest període lluny de la Grama, què has anat fent i on has estat vinculat al món del futbol?

En sortir de Grama em vaig prendre un any sabàtic, després he estat aquestes dues darreres temporades al club del meu barri (Singuerlín) on s’han portat meravellosament amb mi i he quedat encantat, molt content a nivell esportiu… feia de coordinador de F11 .

I finalment, que podem dir a aquell que estigui dubtant a venir a provar a la Grama?

Aquell que dubti de venir a la Grama li diria que vingui, que serem honestos, us farem sentir bé a través del tracte personalitzat i proper. Seré molt proper a les famílies. Esportivament, els jugadors tindran lensenyament que pertoca per cada categoria. La idea és fer sentir els jugadors part important d’aquest club, que es creu aquest arrelament que tant es necessita per créixer, quin és vital.

Finalment, m’agradaria enviar un missatge il·lusionant als pares i afició. Prometre’ls sobretot coneixement (duc en temes de coordinació durant els darrers 8 anys; 6 a Grama i 2 a Singuerlin), molta feina, empatitzaré amb les persones perquè puguem arribar a complir objectius comuns, serem curosos amb els nois. El nostre repte és que creixin com a futbolistes i siguin feliços aquí!! Ho aconseguirem!

Hablamos con Dani Anguita, que ya estuvo en el club anteriormente y ahora vuelve para ser el nuevo coordinador de Fútbol 11.

Cuál será tu labor?

Mi labor será la de coordinador de F11.

Ya estuviste anteriormente en la Grama, es un regreso, como se ha gestado? Feliz de volver a casa?

Si, estoy feliz de volver a la que considero mi casa, muy contento de regresar. Vengo a la FE Grama en un ejercicio de responsabilidad y lealtad hacia Antonio Morales que siempre se ha portado genial conmigo. Siento y quiero que este club crezca y estoy seguro de que así será.

Durante este periodo lejos de la Grama, que has ido haciendo y donde has estado vinculado al mundo del fútbol?

Al salir de Grama me tomé un año sabático, después he estado estas dos últimas temporadas en el club de mi barrio (Singuerlín) donde se han portado maravillosamente conmigo y he quedado encantado, muy contento a nivel deportivo… hacía de coordinador de F11.

Y por último, que le podemos decir a aquel que esté dudando en venir a probar a la Grama?

Aquel que dude de venir a la Grama le diría que venga, que seremos honestos, les haremos sentir bien a través del trato personalizado y cercano. Voy a ser muy cercano a las familias. Deportivamente, los jugadores tendrán la enseñanza que pertoca por cada categoría. La idea es hacer sentir a los jugadores parte importante de este club, que se cree ese arraigo que tanto se necesita para crecer, el cuál es vital.

Por último, me gustaría mandar un mensaje ilusionante a los padres y afición. Prometerles sobre todo conocimiento (llevo en temas de coordinación durante los últimos 8 años; 6 en Grama y 2 en Singuerlin), mucho trabajo, empatizaré con las personas para que podamos llegar a cumplir objetivos comunes, seremos cuidadosos con los chicos. Nuestro reto es que crezcan como futbolistas y sean felices aquí!! Lo vamos a conseguir!